Pradinis » Žaidimai »

Stalo žaidimai

Black Jack

Black Jack

Lošimo "Juodasis Džekas" ("Black Jack") tikslas yra surinkti daugiau taškų nei krupjė, neviršjant 21 taško.

Lošimo eiga
Lošimo pradžioje daromi statymai. Leidžiama daryti statymus ir ant jau užimtų laukelių, tokiu atveju statymas dedamas už anksčiau pastačiusio lošėjo statymo. Statoma iki to momento, kol krupjė praneša ”Dėkoju, statymai baigti” ir patvirtina tai perbraukdamas per stalą ranka.

"Black Jack" lošime tūzas yra vertas 1 arba 11 taškų (kaip geriau lošėjui), karalius, dama bei bartukas prilygsta 10 taškų, visos kitos kortos yra vertos tiek taškų, kiek atitinka kortos nominaliąję vertę.

Krupjė lošėjams padalina po 2 kortas, sau pasiima vieną kortą. Gavę kortas lošėjai paeiliui nusprendžia, ar traukti daugiau kortų. Jei papildomos kortos paprašęs lošėjas surenka daugiau nei 21 tašką, jo statymas nuimamas. Paskutinysis sau kortas traukia krupjė. Jei krupjė turi 16 ar mažiau taškų, jam privaloma imti papildomą kortą, jei krupjė surenka 17 ar daugiau taškų, daugiau kortų jis nebetrauks.

Laimėjimas
Jei lošėjas turi daugiau taškų nei krupjė, jo statymas laimi ir jam išmokamas laimėjimas santykiu 1:1. Tuo atveju, jei krupjė ir lošėjas surenka po lygiai taškų, skelbiamos "lygiosios" ir statymas neliečiamas. Jei krupjė surinko daugiau nei 21 tašką, jis pralaimi ir visiems lošėjams išmoka laimėjimus.
Jei pirmos 2 lošėjo gautos kortos yra tūzas ir 10 arba paveikslėlis, ši kombinacija vadinama "Black Jack". Tokiu atveju lošėjui yra išmokamas laimėjimas santykiu 3:2.

Išskyrimas ("Splitting")
Jei lošėjui tenka 2 vienodos vertės kortos (pvz.: 2;2, 9;9), galima jas išskirti ir lošti kaip dvejomis atskiromis "rankomis". Išskiriant kortas daromas papildomas statymas lygus pirminiam statymui. Išskirti kortas galima iki 3 kartų, išimtis taikoma tūzams - juos galima išskirti tik vieną kartą.
Jei po kortų išskyrimo lošėjas turi tūzą ir 10 arba paveikslėlį, tokia kombinacija nėra laikoma "Black Jack", ji yra prilyginama 21 taškui. Jei šioje situacijoje krupjė surenka "Black Jack", jis ir laimi.

Dvigubinimas ("Double down")
Lošėjas gavęs pirmas savo 2 kortas gali statymą padvigubinti, tokiu atveju jam duodama dar 1 korta. Dvigubinti galima ir po kortų išskyrimo, išskyrus tuos atvejus, kai išskiriami tūzai.

Draudimas ("Insurance")
Jei pirmoji krupjė korta yra tūzas, nemaža tikimybė, kad krupjė surinks "Black Jack" kombinaciją ir laimės. Tokiu atveju lošėjas gali pasinaudoti "Draudimo" taisykle. "Draudimo" statymas, kuris gali būti nedidesnis nei 1/2 pirminio statymo, dedamas ant specialios "Draudimo" linijos. Jei krupjė surenka "Black Jack" kombinaciją, pirminis statymas nuimamas, tačiau "Draudimo" statymas laimi ir išmokamas laimėjimas santykiu 2:1. Tuo atveju, jei krupjė "Black Jack" kombinacijos nesurenka, "Draudimo" statymas nuimamas ir lošimas tęsiamas pagal taisykles.

Žetonų "Black Jack" lošimui galima įsigyti lošimo namų kasoje arba prie lošimo stalo.
Minimalūs ir maksimalūs statymai nurodyti specialioje lentelėje esančioje ant lošimo stalo.