Pradinis » Kompanija »

Naujienos

Europos Parlamentas skelbia kovą su nelegaliais azartiniais lošimais

Paskelbta 20. rugsėjo 2013

Europos Parlamentas skelbia kovą su nelegaliais azartiniais lošimais

2013 m. rugsėjo 10-ąją Europos Parlamentas (EP), atsižvelgdamas ir į Lietuvos iniciatyvą, priėmė rezoliuciją dėl nelegalių azartinių lošimų internetu. Šia rezoliucija EP siekia, kad vienoje valstybėje narėje nelegalias paslaugas teikęs operatorius netektų teisės teikti paslaugas kitose valstybėse narėse. Parlamento nariai įsitikinę, kad šioje rezoliucijoje numatytos priemonės padės apsaugoti vartotojus. EP laikosi tvirtos pozicijos kovoje su nelegalia lošimų veikla ir skatina valstybės nares įgyvendinti ir kitas rezoliucioje numatytas priemones.

„Nesant teisinio reguliavimo – daugėja nelegalių operatorių. Kova peržengia valstybių nacionalinės kontrolės ribas ir tampa visų mūsų rūpesčiu. Jei svarbiausias tikslas lošimų srityje yra padidinti vartotojų apsaugą, tuomet turi būti skiriama gerokai daugiau pastangų. Neteisėti subjektai nesilaiko vartotojų apsaugos, pinigų plovimo prevencijos taisyklių, ir svarbiausia – mokesčių mokėjimo prievolės. Taip pat, vartotojai neturi jokių garantijų dėl laimėjimų išmokėjimo, žaidimų sąžiningumo ir nėra apsaugoti nuo priklausomybės azartiniams lošimams. Kartu su Europos kazino asociacija sveikiname šį Europos Parlamento žingsnį“ – teigė Saulius Petravičius, didžiausios lošimų bendrovės Lietuvoje vadovas.

Naujoje EP rezoliucijoje taip pat pabrėžiama valstybių narių teisė patiems spręsti dėl reikalingų priemonių kovai su nelegaliais operatoriais. Internetiniai žaidimai susiję su didesne priklausomybės rizika dėl tiesioginio kontakto tarp vartotojo ir operatoriaus stokos.
LR Finansų viceministras V. Galvonas pažymi, kad LR Finansų ministerijoje yra parengtas patobulintas naujasis Lietuvos azartinių lošimų įstatymo projektas. Šį projektą peržiūrėti LR Finansų Ministerijai pavedė LR Seimo Biudžeto ir Finansų komitetas. Įstatymo projektas kaip ir ši EP rezoliucija, apima daugelį azartinių lošimų politikos aspektų, tarp jų – legalių operatorių valdymo bei kontrolės mechanizmus (nacionaliniu lygmeniu). Projekte numatomos tvarkos priemonės, kaip išvengti asmenų, priklausomų nuo lošimo skaičiaus didėjimo, kovos su pinigų plovimu ir sukčiavimu tvarka, o taip pat numatomos ir priemones, kaip efektyviai, tinkamai, sąžiningai bei skaidriai prižiūrėti azartinių lošimų veiklą.


Nuorodos:
2013 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje (2012/2322(INI)) (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0348&language=LT&ring=A7-2013-0218)