Pradinis » Kompanija »

Labdara

Olympic Casino Group Baltija buvo ilgametis Jos ekselencijos Almos Adamkienės fondo rėmėjas. Savo veikloje Olympic Casino, atskiru sprendimu vykdo ir daugiau labdaringų veiklų. Klaipėdos mieste Olympic Casino jau kelis metus iš eilės vykdė labdaringus projektus, kurių metu surinktos lėšos buvo aukojamos Klaipėdos moterų "Lions" sąjungos vykdomiems projektams.

2015 m. Olympic Casino Group Baltija tapo XXI-ojo Klaipėdos Pilies Džiazo festivalio mecenatu. 

Jei jūs turite minčių, kaip Olympic Casino galėtų prisidėti prie kilmingų tikslų, kreipkitės į mus bendrais svetainėje nurodytais kontaktais.

 

Almos Adamkienės padėkos laiškas UAB "Olympic Casino Group Baltija"

Be Jūsų paramos Fondas negalėtų remti daugybės kaimo mokyklų, negalėtų surengti šv. Kalėdų, Atvelykio, Vaikų gynimo dienos ir kitų švenčių, kurios daugybei vaikų suteikia džiaugsmo ir geresnio gyvenimo viltį. Negalėtų rengti itin sėkmingai vykstančių projektų - Dainuokime kartu bei Verslo mokykla.

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą ir visada tikime, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis ir intensyvės. Linkime Jums sėkmės ir visokeriopos kloties.

Alma Adamkienė 

Vilnius , 2007 metai