Pradinis » Kompanija »

BDAR

 UAB „Olympic Casino Group Baltija“

Asmens duomenų apsaugos procedūra

Informacija apie klientų asmens duomenų tvarkymą

1. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (toliau – Bendrovė), adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, +370 5 2638 638, lithuania@oc.eu.

2. Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, +370 69852559, el.p. DataProtectionOfficerLithuania@oc.eu.

3. Klientas turi teisę gauti bendrovės patvirtinimą, ar jo duomenys yra tvarkomi ir ar prie jų yra prieinama, ar ne.

4. Jei asmens duomenys nebuvo surinkti iš duomenų subjekto, tuomet jis turi teisę sužinoti, iš kur buvo gauti jo asmens duomenys.

5. Klientas turi teisę reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti.

6. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7. Klientas turi teisę sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Kreiptis: LTmarketing@oc.eu 

8. Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jo asmens duomenys. Kreiptis: LTmarketing@oc.eu 

9. Klientas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, taip pat klientas turi teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.

10. Klientas turi teisę gauti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui. Duomenys turi būti pateikti struktūriškai, bendrai naudojamu, elektroniniu formatu.

11. Bendrovėgali dalintis kliento duomenimis su bendrovėmis, esančiomis toje pačioje struktūroje kaip ir „UAB „Olympic Casino Group Baltija“.

12. Klientas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, siųsdamas paraišką el. paštu ada@ada.lt arba jis gali atvykti adresu  L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva

13. Pagrindiniai klientų asmens duomenų rinkimo, valdymo ir tvarkymo tikslai, pagrindai ir būdai:

Duomenų rinkimo tikslas 

Klientų tikrinimas pagal "Apribojusių savo teisę lošti asmenų registro duomenis" 

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, apribojimų pagal "Apribojusių savo teisę lošti asmenų
registro duomenis" buvimas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymas 10 str. 21 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Darbuotojas pamainoje

Saugojimo laikotarpis

Tiek, kiek yra vykdoma operacija

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Kliento registracija

Asmens duomenų kategorija

Kliento vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefonas, el.pašto adresas, asmens dokumento tipas, numeris, išdavimo data,
dokumento kopija, šalis, išdavusi asmens dokumentą, kalba, valiuta, registracijos ir vizitų data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas 19 str. 10 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Darbuotojas pamainoje, Lošimo namų vadovas, Kazino operacijų direktorius, Generalinis direktorius, Ryšių
su klientais skyriaus darbuotojas, Stebėjimo skyriaus darbuotojas, Sistemų administratorius

Saugojimo laikotarpis

8 metai po paskutinio kliento veiksmo (vizitas, piniginė operacija ir t.t.)

 

 

 

Duomenų rinkimo tikslas 

 

 

Kliento tapatybės tikrinimas pagal Bendrovės duomenų bazėje esančias nuotraukas

Asmens duomenų kategorija

Kliento nuotrauka

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisėtas interesas

Pagrindo specifikacija

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Darbuotojas pamainoje, Lošimo namų vadovas, Kazino operacijų direktorius, Generalinis direktorius, Ryšių
su klientais skyriaus darbuotojas, Stebėjimo skyriaus darbuotojas, Sistemų administratorius

Saugojimo laikotarpis

8 metai nuo kliento paskutinės registracijos datos

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Politinėje veikloje dalyvaujančių asmenų nustatymas ir pranešimas apie jų vizitus atsakingiems Bendrovėjeuž Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją asmenims

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, duomenys apie asmens dalyvavimą politinėje veikloje, vizitų data ir laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 str.  3 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Internetinio kazino darbuotojas, Rizikos analitikas, Stebėjimo skyriaus darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys

Saugojimo laikotarpis

Tiek, kiek klientas dalyvauja politinėje veikloje, ir vieneri metai jam nustojus dalyvauti politinėje veikloje

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Atsakingų asmenų informavimas apie didelius laimėjimus SMS

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, lošimo organizavmo vieta kurioje įvyko laimėjimas,
laimėjimo suma, data bei laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisėtas interesas

Pagrindo specifikacija

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Lošimo namų vadovas, Kazino operacijų direktorius, Generalinis direktorius, Ryšių su klientais skyriaus darbuotojas, Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Stebėjimo skyriaus darbuotojas, OEG valdyba, Rizikos
analitikas

Saugojimo laikotarpis

1 metai

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Lankytojų grįžtamojo ryšio informacija (skundai/pasiūlymai/pageidavimai)

Asmens duomenų kategorija

Lankytojo vardas, pavardė, kontaktinė informacija (el.paštas, telefono nr.), grįžtamojo ryšio palikimo
turinys, data

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisėtas interesas

Pagrindo specifikacija

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Internetinio kazino darbuotojas, Sistemų administratorius

Saugojimo laikotarpis

3 mėnesiai

 

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Mokesčių inspekcijos informavimas apie azartinių lošimų laimėjimus kurie viršija 1000 eurų sumą (Didelio
laimėjimo pažyma)

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas, laimėjimo suma, laimėjimo vieta bei laikas (data)

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas

Duomenų gavėjų kategorijos

Darbuotojas pamainoje, Lošimo namų vadovas, Apskaitos skyriaus darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

10 metų

 

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Rinkodaros informacijos siuntimas klientams SMS

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, rinkodaros informacija, telefono numeris, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Duomenų subjekto sutikimas

Pagrindo specifikacija

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

1 metai

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Rinkodaros informacijos siuntimas klientams el.paštu

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, rinkodaros informacija, el.pašto adresas, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Duomenų subjekto sutikimas

Pagrindo specifikacija

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

1 metai

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Rinkodaros informacijos pateikimas socialinių tinklų platformose

Asmens duomenų kategorija

Rinkodaros informacija, el.pašto adresas, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Duomenų subjekto sutikimas

Pagrindo specifikacija

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, trečioji šalis, pasitelkiama el. pašto adresų įkėlimui į socialinių tinklų platformas

Saugojimo laikotarpis

1 metai

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Nuotolinių lošimų vartotojo paskyros sukūrimas

Asmens duomenų kategorija

Lošėjo vardas, pavardė, asmens kodas/ gimimo data, vartotojo vardas, telefonas, el.pašto adresas, vartotojo
ID, paskyros sukūrimo data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas 203  str. 2 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, Sistemų administratorius

Saugojimo laikotarpis

8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Nuotolinių lošimų paskyros tikrinimas/patvirtinimas

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, asmens dokumento tipas, numeris, išdavimo data,
dokumento kopija, šalis, išdavusi asmens dokumentą, adresas, kalba, valiuta, paskyros sukūrimo data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas 19 str. 10 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, Sistemų administratorius

Saugojimo laikotarpis

8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Bankinis pavedimas į kliento nuotolinių lošimų paskyros sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, pavedimo suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstattymas 19 str. 12 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

10 metų

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Dalyvavimas nuotoliniu būdu organizuojamuose lošimuose

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, statymų ID, valiuta, statymų suma, statymų buklė, laimėjimų suma, išmokėjimų suma

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas 19 str. 12 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Dalyvavimas nuotoliniu būdu organizuojamose lažybose

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, statymų ID, valiuta, statymų suma, statymų tipas, lošimo ID, statymų buklė, prognozuojamas
maksimalus laimėjimas, įvykio rezultatas, laimėjimų suma, išmokėjimų suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstattymas 19 str. 12 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Pinigų pervedimas iš "Skrill" sistemos į kliento nuotolinių lošimų sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 9 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

10 metų

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Pinigų pervedimas iš "Paysera" sistemos į kliento nuotolinių lošimų sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 9 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

10 metų

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Pinigų pervedimas iš Bendrovės banko sąskaitos sistemos į kliento nuotolinių lošimų sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 9 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

10 metų

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Pinigų pervedimas iš Kliento banko sąskaitos į Bendrovės banko sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 9 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

10 metų

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Nuotolinių lošimų kliento lėšų pervedimas į jo banko sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, pavedimo suma, laimėjimo aprašymas, data, laikas, depozitinės operacijos šaltinis

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 9 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

10 metų

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Kliento piniginių operacijų atlikimas naudojant grynuosius pinigus

Asmens duomenų kategorija

Kliento vardas, pavardė, nuotrauka, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. 9 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Darbuotojas pamainoje

Saugojimo laikotarpis

10 metų