Pradinis » Kompanija »

BDAR

 

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

Informacija apie klientų asmens duomenų tvarkymą

 1. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (toliau – Bendrovė), adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, +370 5 2638 638, lithuania@oc.eu.
 2. Su bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu: DataProtectionOfficerLithuania@oc.eu, tel. +370 5 2638 638
 3. Klientas turi teisę gauti bendrovės patvirtinimą, ar jo duomenys yra tvarkomi ir ar prie jų yra prieinama, ar ne.
 4. Jei asmens duomenys nebuvo surinkti iš duomenų subjekto, tuomet jis turi teisę sužinoti iš kur buvo gauti jo asmens duomenys.
 5. Klientas turi teisę reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti.
 6. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 7. Klientas turi teisę sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
 8. Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jo asmens duomenys.
 9. Klientas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, taip pat klientas turi teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
 10. Klientas turi teisę gauti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui. Duomenys turi būti pateikti struktūriškai, bendrai naudojamu, elektroniniu formatu.
 11. Bendrovė, tiekdama paslaugas gali dalintis kliento duomenimis su „Olympic Entertainment Group“ bendrovėmis.
 12. Klientas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, siųsdamas paraišką el. paštu ada@ada.lt  arba jis gali atvykti adresu A.Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Lietuva.
 13. Susipažinti su asmens duomenų tvarkymo informacija galite atvykę į lošimų organizavimo vietas.

http://lt.olympic-casino.com/bdar/