Pradinis » Lojalumas »

Lojalumo kortelės naudojimo taisyklės

 • Norėdami gauti „Olympic Casino“ svečio kortelę, užpildykite prašymą ir pateikite jį aptarnaujančiam asmeniui kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Kortelė pradės veikti per 24 valandas.
 • Norėdami kaupti bonus taškus, lošdami į lošimo automato kortelės skaitytuvą įdėkite savo kortelę, o lošdami prie lošimo stalo – kortelę, prieš pradėdami lošti, pateikite darbuotojui, kuris ją užregistruos.
 • Svečio kortelė yra asmeninė ir negali būti perduodama kitiems asmenims.
 • Jei kortelės savininkas „Olympic Casino“ per 1 metus nė karto nepasinaudoja kortele, „Olympic Casino“ turi teisę kortelę kartu su joje esančiais bonus ir baro taškais anuliuoti.
 • Bonus taškai į grynus pinigus keičiami santykiu 100 taškų = € 1.
 • Norint bonus taškus išsikeisti į pinigus, sumokėti už prekes ar paslaugas, reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Pažeidus svečio kortelės naudojimo taisykles, „Olympic Casino“ turi teisę kortelę anuliuoti.
 • „Olympic Casino“ pasilieka teisę tvarkyti svečio kortelės taškus, jei tai yra reikalinga dėl sistemos gedimų, klaidų ar apgavysčių.
 • „Olympic Casino“ pasilieka teisę keisti nuolaidas, susijusias su svečių kortelėmis.
 • „Olympic Casino“ darbuotojų šeimos nariai ir artimi giminaičiai negali turėti ar naudotis svečio kortele ir jos teikiamomis nuolaidomis.
 • Apie pavogtą ar pamestą svečio kortelę nedelsiant reikia informuoti „Olympic Casino“ priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 211 11 10 (24 val.).
 • Norint gauti naują svečio kortelę, reikia užpildyti naują prašymą. „Olympic Casino“ neatsako už pavogtą ar pamestą kortelę.
 • Svečio kortelę galima uždaryti gavus atitinkamą raštišką Jūsų prašymą. Prašymą galite parašyti visuose „Olympic Casino“ lošimo namuose.
 • „Olympic Casino“ kortelių savininkai sutinka, kad jų sukaupti baro nuolaidos taškai (jų vertė litais) būtų panaudoti įsipareigojimams UAB "Mecom Grupp" už suteiktas barų paslaugas padengti, remiantis UAB "Mecom Grupp" ir UAB "Olympic Casino Group Baltija" tarpusavio susitarimu.
 • Jei kortelės savininkas pažeidžia Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų ar bendras vidaus taisykles, „Olympic Casino“ turi teisę uždaryti svečio kortelę ir neįleisti kliento į „Olympic Casino“ lošimo namus.
 • Svečias gali atsisakyti mūsų siunčiamos informacijos rašydamas laišką stopsms@oc.eu arba siųsdamas „STOP SMS“ žinutę telefonu 1337.
 • Asmens duomenys kaupiami UAB „Olympic Casino Group Baltija“ ir UAB „Mecom Grupp“ rinkodaros tikslais.